Cách Google sử dụng thông tin danh sách doanh nghiệp

thietke-website-lat-bo-de-hanoi
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Bài viết chia sẻ cách sử dụng thông tin danh sách doanh nghiệp.Thông tin được hiển thị trên trang Google+ đến từ nhiều nguồn khác nhau nhằm cung cấp cho khách hàng thông tin toàn diện và cập nhật nhất về một doanh nghiệp. Chi tiết liên quan đến doanh nghiệp của bạn đến từ thông tin mà bạn cung cấp khi tạo hoặc chỉnh sửa danh sách, báo cáo từ người dùng hoặc các nguồn khác trên Web.

Cách Google sử dụng thông tin danh sách doanh nghiệp

Google sử dụng thông tin danh sách để hiểu thêm về một doanh nghiệp, vì vậy những danh sách có liên quan sẽ xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm trên Google, chẳng hạn như trong Google Maps, Tìm kiếm của Google và Google Earth. Google sẽ tiếp tục cung cấp thông tin về doanh nghiệp của bạn trong các tìm kiếm khác nhau này.

1.Kết quả tìm kiếm trên Google Maps

thietke-website-lat-bo-de-hanoi
Kết quả tìm kiếm trên Google Maps

2. Kết quả tìm kiếm trong Tìm kiếm của Google

Kết quả tìm kiếm trong Tìm kiếm của Google
Kết quả tìm kiếm trong Tìm kiếm của Google

3. Kết quả tìm kiếm trong Google Earth

Kết quả tìm kiếm trong Google Earth
Kết quả tìm kiếm trong Google Earth

Để đưa được thông tin doanh nghiệp, thông tin sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp bạn sử dụng phương pháp Local SEO.

Rate this post

Chia sẻ bài viết này

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin