Google Publisher plugin WordPress phiên bản beta sản phẩm Google

Google Publisher là một trong những plugin đầu tiên được viết bởi Google dành cho các bạn webmaster sử dụng WordPress. Hiện tại đây là phiên bản 0.1.0 và ở dạng beta chạy thử nghiệm, trong plugin này hỗ trợ hai sản phẩm chính của Gooogle đó là:
1. Google Adsense.
2. Google Webmaster Tools.

Google Publisher plugin WordPress phiên bản beta sản phẩm Google
Google Publisher plugin WordPress phiên bản beta sản phẩm Google

Điều này một phần minh chứng cho việc lựa chọn WordPress là mã nguồn thiết kế website blog hoặc những trang tin tức giới thiệu doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các bạn có thể xem thêm bài viết: WordPress là lựa chọn số 1 cho dân học và làm SEO – nên dùng ?
Điều kiện để cài đặt plugin này:
1. PHP version: tối thiểu 5.2.0
2. WordPress: phiên bản 3.0 hoặc cao hơn (Phiên bản hiện tại là 3.8.1)
3. Đảm bảo có thể cài đặt trực tiếp từ WordPress Plugin.
Các bạn có thể xem thêm chi tiết hướng dẫn sử dụng và cài đặt trên trang Plugin WordPress: Google Publisher và xem hướng dẫn trên Google: About the Google Publisher Plugin (beta) for WordPress.