Alexa.com thay đổi giao diện giúp webmaster phân tích tốt hơn

Để giúp quản trị viên website, các bạn làm SEO phân tích website tổng thể một cách tốt nhất, Alexa đã thay đổi giao diện, đưa thêm nhiều thông tin về website hơn.
Alexa.com thay đổi giao diện giúp webmaster phân tích tốt hơn
Để có chi tiết tổng thể làm seo audit chúng ta cần nâng cấp tài khoản. http://www.alexa.com/siteinfo/lat.vn

Rate this post