Penguin 2.0 được tung ra hôm nay 22-05-2013 Giờ US

Chiều hôm nay 22-05-2013(Theo giờ US) Matt Cutts đã công bố trên Blog cá nhân của mình xác nhận việc phiên bản Penguin 2.0 được tung ra,và việc đồng bộ hóa đã hoàn tất.
Khoảng 2,3% các truy vấn tiếng Anh-Mỹ bị ảnh hưởng đến mức độ mà một người dùng thông thường có thể nhận thấy. Thay đổi này cũng đã hoàn tất triển khai cho các ngôn ngữ khác trên toàn thế giới. Phạm vi mà Penguin 2.0 thay đổi theo ngôn ngữ, ngôn ngữ có nhiều webspam sẽ nhận thấy rõ rệt hơn.Đây là một trong những thay đổi được rất nhiều đơn vị làm Dịch vụ SEO ngóng đợi.
Penguin 2.0 được tung ra hôm nay 22-05-2013 Giờ US
Đây là lần cập nhật lần thứ tư của Google Penguin, Penguin 2.0 là một phiên bản mới (không chỉ làm mới dữ liệu) còn có nhiều thay đổi khác nữa. Chúng ta sẽ chờ đợi trong những tháng tiếp theo. Trong những ngày này trên khắp các diễn đàn SEO luôn sôi nổi với những chủ đề về Penguin, thời gian cập nhật PR. Chúng ta cũng nghiên cứu, đưa ra những trải nghiệm mới của mình.
Chúc các bạn thành công !

Rate this post