Thuật toán Google Penguin là gì ? khái niệm Penguin là gì ?

Để giúp người dùng có những trải nghiệm tốt hơn, tìm được những thông tin chính xác một cách nhanh chóng, Google luôn thay đổi, cập nhật những thuật toán, nhằm giảm thứ hạng các website vi phạm chính sách quản trị của Google. Google Penguin là một trong những thuật toán được Google cho … Đọc tiếp Thuật toán Google Penguin là gì ? khái niệm Penguin là gì ?