WordPress cập nhật phiên bản 3.5.2 & video hướng dẫn nâng cấp update

Phiên bản mới nhất của wordpress hiện tại là 3.5.2 đã có, wordpress cũng đề nghị các bạn quản trị web nên câng cấp để fix bug.(bản thử nghiệm hiện tại là WordPress 3.6 Beta 4).

Wordpress cập nhật phiên bản 3.5.2 & video hướng dẫn nâng cấp update
WordPress cập nhật phiên bản 3.5.2 & video hướng dẫn nâng cấp update

Trong bản cập nhật này sửa chữa 12 lỗi về bảo mật và tính năng sử dụng của wordpress được nâng cấp.
Dưới đây là video hướng dẫn update nhanh đơn giản từ admincp quản trị web của wordpress, để xem được video rõ nét các bạn chuyển sang chế độ HD.

Chú ý trước khi update các bạn hãy backup dữ liệu trước.

Rate this post