Google thử nghiệm mới: hiển thị nhiều thông tin trên kết quả tìm kiếm

Trên trang Blog System chính thức của Google đang thử nghiệm một tính năng mới mà sẽ cho phép mỗi khi chúng ta gõ một truy vấn sẽ có thêm nhiều thông tin được hiển thị trong các trang kết quả tìm kiếm.

Google thử nghiệm mới hiển thị nhiều thông tin trên kết quả tìm kiếm

Hầu hết các thông tin thêm đó được lấy từ Wikipedia đôi khi có một vài trường hợp sẽ lấy được ở một website khác có độ uy tín cao chứ không phải lấy trực tiếp từ các trang khác trên website đó, chúng ta làm SEO nếu có một trang thông tin về thương hiệu hay sản phẩm trên Wikipedia thì thật là thú vị nếu tính năng này được Google sử dụng.

Tính năng này đang được thử nghiệm nghiệm, đôi khi kết quả từ bên thứ 3 mà Google lấy ra thì lại không chuẩn.

Thông tin thêm từ trang kết quả tìm kiếm không chuẩn
Có quay video test thử anh em coi tham khảo :

Các bạn có thể xem thêm thông tin tại : Result Details – a Google Search Experiment

Rate this post